[Valid RSS]

Váš účet a servery uchováváme 90 dní po vyčerpání kreditu

Vážení zákazníci,

prodloužili jsme pro Vás dobu, po kterou uchováme Váš účet a virtuální servery,
jestliže dojde k vyčerpání kreditu ve Vašem 4smart.cz účtu.
Původní doba 60 dní byla navýšena na 90 dní během kterých uvhováme Vaše data
a Vy můžete kdykoliv během této doby znovu navýšit zůstatek svého kreditu.

IT-TechCZ s.r.o.

Vytvořeno: 9.11.2018

Outsourcing it-techcz.com

Seznam všech novinek najdete pod tímto odkazem.