VášDoklad

Náš fakturační systém jsme doplnili o několik nových funkcí. Co je tedy nového?

Podpora masek a sledování číselné řady dokladů

V případě tarifu business můžete u modulu pokladna použít funkci sledování číselné řady díky čítači dokladů. VášDoklad.cz se postará o to, že číslo každého vystaveného dokladu bude o jedna vyšší a tedy unikátní.

Chcete-li tuto funkci použít, musíte mít aktivován tarif business a v čísle dokladu použít tzv. masku, jejíž symboly budou interně nahrazeny čísly. Znaky Y v masce jsou nahrazeny aktuálním rokem zprava a znaky X pořadovým číslem dokladu, taktéž zprava.

Následuje ukázka několika málo příkladů masek a výsledného nahrazení:

  • YYXXXXX bude nahrazeno za např. 2100001, kde 21 je poslední dvojčíslí roku 2021 a 00001 je pořadové číslo dokladu (první doklad)
  • YYYYXXXXX bude nahrazeno za např. 202100012, kde 2021 je aktuální rok a 00012 je pořadové číslo dokladu
  • 08YYXXXXX bude nahrazeno za např. 082100005, kde 08 je prefix, který se nanahrazuje, 21 je poslední dvojčíslí aktuálního roku a 00005 je pořadové číslo dokladu.

Masku pro nahrazování lze použít také v případě variabilního symbolu. Zápis masky může být stejný a nebo zcela jiný od masky čísla dokladu, například XXXXXXXXXX. I v případě tohoto nahrazení je výsledné číslo dáno pořadovým číslem vystavovaného dokladu.

Automatické doplňování denního kurzu ČNB

Vystavujete-li doklad v cizí měně, můžete v případě že pracujete s tarifem business přeskočit vyplnění pole Kurz. V takovém případě VášDoklad.cz automaticky nahradí toto prázdné pole platným denním kurzem České Národní Banky. Na dokladu pak bude pochopitelně uvedena také rekapitulace v CZK.