Vážení zákazníci,

v průběhu měsíce srpna začleníme do provozu dva výkonné servery HPE Proliant DL360 Gen9 v4 20-core, každý s 256 GB RAM DDR4, na které postupně přesuneme část služeb cloud.4smart.cz.

Spolu s tím upravíme náš stávající server Dell doplněním několika disků pro účely uchovávání souborů záloh pro existující interní zálohování a připravované uživatelské zálohování.

Během měsíce srpna odstavíme jeden ze starších strojů služby cloud.4smart.cz.

V měsíci září odstavíme dva další obstarožní fyzické servery služby cloud.4smart.cz. Jejich virtuální servery přesuneme no novější HP Proliant DL360.

Celková výpočetní kapacita služby cloud.4smart.cz tím vzroste o cca 50 – 70%.

V měsíci září až do konce roku budeme v upgrade technologií pokračovat u doběhové služby old.4smart.cz, kterou interně zmigrujeme na novější technologie a zapouzdříme technologií KVM.

Uvedené změny nám pomohou snížit provozní náklady a současně přinesou mnohem větší výpočetní výkon a citelné výkonové rezervy.