Vážení zákazníci, dokončili jsme upgrade technologií, tj. obměnu hardware našeho projektu virtuálních serverů cloud.4smart.cz. Provedli jsme trvalý odnos starých fyzických serverů z datového centra, které již svým výkonem a stářím nevyhovovali moderním trendům a nasadili jsme místo nich novější hardware v podobě dvou kusů serverů HP DL-360 gen.9. Součástí těchto dvou strojů jsou vysoce spolehlivé a zcela nové SSD disky, určené k provozu v datovém centru, zvládající vysoké množství přepisů a vysokou propustnost. Každý z obou serverů je osazen dvěma výkonnými procesory Intel a každý ze serverů disponuje nejméně 256 GB DDR4 RAM.

Spolu s obměnou serverů jsme inovovali také síťovou infrastrukturu a eliminovali některé výkonnostní nedostatky distribuovaných síťových úložišť, které přirozeně nabízíme bez příplatku v kombinaci se zmíněnými SSD disky v kontextu služeb virtuálních serverů cloud.4smart.cz. Všechna naše úložiště jsou distribuovaná, čímž dokážeme v krátké době vyřešit náhlou nedostupnost fyzického serveru z důvodu poruchy hardware, nebo z jiných příčin a díky tomu přesunout virtuální servery z jednoho serveru na druhý během několika minut.

Na nově přidaných fyzických serverech je kompletně nově instalované virtualizační prostředí KVM v kombinaci s Debianem 12. Spolu s tím jsme měli možnost odladit a odstranit některé známé nedostatky na našem backendu, čímž jsme opět zvýšili kvalitu, dostupnost a spolehlivost našich služeb, zejména pak webové administrace cloud.4smart.cz.

Díky provedeným činnostem máme možnost snížit ceny poskytovaných služeb a naše služby tím poněkud více zatraktivnit.

Ve výhledu pro rok 2024 počítáme s dalšími inovacemi našich služeb.