V rámci poskytovaných IT služeb jsme nedávno provedli výjezd do prostor Masarykova onkologického ústavu v Brně. Naším cílem byla analýza problémů instalovaných reklamních obrazovek, kdy nedocházelo k očekávané synchronizaci času prostřednictvím datové sítě a nemocničního NTP serveru.

Pro diagnostiku jsme použili dostupné Linuxové nástroje, jako např. tcpdump. Zjistili jsme, že vlivem softwarové chyby nedochází k odesílání NTP requestů na instalovaném zařízení. Kromě tohoto problémů jsme detekovali také další problém se sítí, kdy příslušný nemocniční NTP server neposkytuje odpovědi, pravděpodobně v důsledku síťové bezpečnostní politiky (firewall).

V důsledku těchto zjištění jsme našemu obchodnímu partnerovi pomohli určit další postup pro nápravu tohoto problému a způsob jakým lze ověřit chování po aktualizaci a komunikaci s IT oddělením nemocnice.