asterisk PBX

Telefonní ústředna vytváří středobod pro zajištění levné a spolehlivé firemní komunikace. Dovoluje nejen propojit firemní pobočky a kanceláře, ale také definovat různá pokročilá nastavení jako jsou fronty hovorů, přesměrování (při nedostupnosti), hlasové schránky, nahrávání hovorů, přehrávání hlášek, převod textu na řeč, přenos videa, atd. Žádný mobilní a ani virtuální operátor neposkytuje takovou volnost v možnostech nastavování funkcí a chování v porovnání s provozováním vlastní telefonní ústředny. Telefonní ústředna zvládne bez potíží obsloužit stovky hovorů současně.

V tomto článku projdeme postup instalace telefonní ústředny Asterisk kompilací ze zdrojových kódů. Nasazení provedeme v prostředí virtuálního serveru služby cloud.4smart.cz. Pokud nejste technicky zdatní, rádi pro Vás telefonní ústřednu připravíme na klíč v rámci námi poskytovaných IT služeb. V naší nabídce instalačních zdrojů na cloud.4smart.cz najdete také ISO image Linuxové distribuce s instalací Asterisk a webovým rozhraním FreePBX (interní označení: SNG7-FPBX-64bit-1805-2).

IT-support

Požadavky ústředny Asterisk na virtuální server

K základnímu provozu telefonní ústředny bude zapotřebí VPS s přiřazenou veřejnou IPv4 adresou, nejméně jedno CPU jádro a nejméně 3GB operační paměti RAM. Velikost diskového prostoru se odvíjí mj. od požadavku nahrávat hovory. V takovém případě platí více je lépe. Pokud hovory nahrávat nebudete, doporučujeme pracovat nejméně s 15 GiB místa na disku. Má-li telefonní ústředna obsluhovat desítky či stovky hovorů současně, doporučujeme zvýšit počet CPU jader a množství operační paměti. Změnu v nastavení systémových limitů lze na naší službě cloud.4smart.cz provádět kdykoliv během života virtuálního serveru (telefonní ústředny).

Vytváříme virtuální server pro ústřednu Asterisk

Instalaci budeme demonstrovat v prostředí VPS cloud.4smart.cz. Použijeme k tomu šablonu hotové instalace prostředí Debian 10 (Buster) s interním označením debian-10-preinstalled-hdd_15GiB. VPS vytvoříme se dvěma CPU jádry a 3 GB RAM. Diskový prostor je přednastaven pevně na 15 GiB.

Do virtuálního serveru se přihlásíme s pomocí SSH (ve Windows můžete použít program Putty). Nezbytnou informací k přihlášení je veřejná IPv4 adresa VPS, kterou získáme kliknutím na Net ens1.

Asterisk VPS 4smart.cz

První přihlášení do VPS a změna hesla

Do virtuálního serveru se přihlašujeme s použitím loginu user a hesla 4smartgeneric. Použijte IP adresu, která je nyní přiřazena Vašemu VPS.

ssh user@77.93.202.103

Heslo uživatele user z bezpečnostních důvodů změňte ihned po prvním přihlášení.

passwd

Přihlaste se jako uživatel root, heslo je opět 4smartgeneric.

su

Heslo uživatele root můžete také změnit. Přímé přihlášení roota přes SSH je z bezpečnostních důvodů v našich šablonách zakázáno. Proto lze současné heslo ponechat.

Instalaci ústředny budeme dále provádět výhradně pod rootovským účtem.

Aktualizace instalovaných balíků ve VPS

Před instalací nejprve provedeme update všech nainstalovaných balíků v našem virtuálním serveru.

apt-get update; apt-get upgrade

Je možné, že během aktualizace došlo také k updatu Linuxového jádra. Doporučujeme proto po skončení provést restart virtuálního serveru.

reboot

Stažení zdrojových kódů Asterisk

Stáhnout Asterisk můžeme na domovské stránce projektu https://www.asterisk.org/downloads. Stahovat můžeme jak s pomocí nástroje GIT, tak s pomocí přímého odkazu na tar.gz archiv. Aby celá věc nebyla tak jednoduchá, máme k dispozici hned několik verzí Asterisk.

Asterisk certifikovaná vs. necertifikovaná verze

Certifikovaná verze Asterisk je podrobena přísnějšímu testování než necertifikovaná verze. Měla by proto být stabilní a ideální pro projekty u kterých je důležitá stabilita a dostupnost. Certifikovaná verze ale zpravidla neobsahuje nejnovější funkce, obvykle jde o starší větev Asterisku.

Asterisk LTS vs. standardní či testovací vydání

Kategorie LTS (long term support) s dlouhou dobou podpory poskytuje několik verzí ústředny Asterisk. Verze LTS je vhodná pro projekty s důrazem na dostupnost a stabilitu. Mezi LTS verze patří také certifikovaná verze Asterisku, dále starší necertifikovanou verze a novější necertifikovaná verze Asterisku.

Standardní vydání přináší novou verzi Asterisku. Tato větev by měla být stabilní, ale její životní cyklus není zaměřen primárně na stabilitu. Proto v této větvi nenajdeme certifikovanou verzi. Tato verze se postupem času stane verzí LTS, na jejím základě pak vznikne i novější certifikovaná verze.

Testovací verze je určena pouze pro vývojáře a pro odvážné. Pro produkční nasazení nemá význam. Tato verze se postupem času stane stabilní a postupně přejde až k LTS.

Instalujeme Asterisk ve virtuálním serveru

V našem případě použijeme certifikovanou verzi 13 LTS, kterou stáhneme s pomocí přímého odkazu.

cd /usr/src

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/certified-asterisk/asterisk-certified-13.21-current.tar.gz

Stažený archiv rozbalíme

tar -xzvf asterisk-certified-13.21-current.tar.gz

Instalace potřebných závislostí ve VPS

apt-get install gcc g++ libxml2-dev libncurses5-dev doxygen make uuid-dev libjansson-dev libjansson4 sqlite3 libsqlite3-dev

Pre-build konfigurace

Před kompilací vytvoříme potřebné nastavení v závislosti na prostředí knihoven v systému. Výsledkem je soubor MakeFile. Potřebné zajistíme tímto příkazem:

./configure

Pokud v systému nechyběla žádná důležitá závislost (knihovna), uvidíte po skončení tento výstup:

configure: creating ./config.status
config.status: creating build_tools/menuselect-deps
config.status: creating makeopts
config.status: creating include/asterisk/autoconfig.h
config.status: include/asterisk/autoconfig.h is unchanged

        .$$$$$$$$$$$$$$$=..   
      .$7$7..     .7$$7:.  
     .$$:.         ,$7.7  
    .$7.   7$$$$      .$$77 
   ..$$.    $$$$$      .$$$7 
  ..7$  .?.  $$$$$  .?.    7$$$.
  $.$.  .$$$7. $$$$7 .7$$$.   .$$$.
 .777.  .$$$$$$77$$$77$$$$$7.   $$$,
 $$$~   .7$$$$$$$$$$$$$7.    .$$$.
.$$7     .7$$$$$$$7:     ?$$$.
$$$     ?7$$$$$$$$$$I    .$$$7 
$$$    .7$$$$$$$$$$$$$$$$   :$$$. 
$$$    $$$$$$7$$$$$$$$$$$$  .$$$. 
$$$    $$$  7$$$7 .$$$  .$$$.  
$$$$       $$$$7     .$$$.  
7$$$7      7$$$$    7$$$   
 $$$$$            $$$    
 $$$$7.            $$ (TM)   
  $$$$$$$.      .7$$$$$$ $$   
   $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$   
    $$$$$$$$$$$$$$$$.        

configure: Package configured for: 
configure: OS type : linux-gnu
configure: Host CPU : x86_64
configure: build-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
configure: host-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :

Kompilujeme Asterisk

Kompilaci spustíme příkazem

make

Samotná kompilace může chvíli trvat. Po jejím úspěšném skončení uvidíte tento výstup

 +--------- Asterisk Build Complete ---------+
 + Asterisk has successfully been built, and +
 + can be installed by running:       +
 +                      +
 +        make install        +
 +-------------------------------------------+

Instalujeme Asterisk

Instalaci zahájíme příkazem

make install

Po úspěšném skončení instalace uvidíte tento výstup

+---- Asterisk Installation Complete -------+
 +                      +
 +  YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT  +
 +                      +
 + Asterisk has successfully been installed. +
 + If you would like to install the sample  +
 + configuration files (overwriting any   +
 + existing config files), run:       +
 +                      +
 + For generic reference documentation:   +
 +  make samples              +
 +                      +
 + For a sample basic PBX:          +
 +  make basic-pbx             +
 +                      +
 +                      +
 +----------------- or ---------------------+
 +                      +
 + You can go ahead and install the asterisk +
 + program documentation now or later run:  +
 +                      +
 +        make progdocs        +
 +                      +
 + **Note** This requires that you have   +
 + doxygen installed on your local system  +
 +-------------------------------------------+

Nyní je Asterisk úspěšně nainstalován.

Pokud chcete, aby se Asterisk spustil automaticky při startu systému, zadejte příkaz:

make config

Dále můžete doinstalovat dokumentaci

make progdocs

Ukázkové konfigurační soubory, které mají význam předlohy, můžete doinstalovat tímto příkazem a později se z nich inspirovat

make samples

Instalaci konfiguračních souborů, které by měly zajistit funkci základní ústředny (nikoliv na míru), provedete tímto příkazem

make basic-pbx