Pokud provádíte úpravy webového serveru apache2, a potřebujete snadno a rychle zjistit který virtualhost je defaultní, existuje k tomu jeden prostý příkaz, díky kterému není třeba složitě manuálně procházet všechny konfigurační soubory:

apache2ctl -S

Tento příkaz vypíše seznam všech aktivních virtualhostů, včetně čísel příslušných řádků v konfiguračních souborech. Řádek u kterého je příznak default značí výchozího virtualhosta

Výchozí virtualhost se zobrazuje také pro http requesty založené na IP adrese a nikoliv doméně. Jde o výchozí obsah poskytovaný webovým serverem pro který je třeba zvážit bezpečnostní rizika.

Nápověda k syntaxi tohoto nástroje a k jeho dalším možnostem je k dispozici po zadání příkazu:

apache2ctl -h