postfix

Pokud není v konfiguraci Postfixu definováno jinak, umisťuje Postfix emaily klasifikované jako SPAM do karantény. Nejde přitom o imap složku Spam na poštovním serveru, ale o interní operaci poštovního serveru, kdy je vytvořen .gz archiv s podezřelým emailem v adresáři /var/lib/amavis/virusmails.

Jak vytvořit testovací SPAM email

Testovací SPAM email lze vytvořit s pomocí speciálního řetězce, který bude obsahem zprávy emailu:

XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X

K prověření chování poštovního serveru je třeba takový email odeslat ideálně z cizího poštovního serveru, který ovšem může odesílanou zprávu okamžitě zamítnout (zahodit).

V logu našeho poštovního serveru se pak přesvědčíme o tom, zda byl email korektně předán našemu poštovnímu serveru a jak s ním bylo naloženo.

Umísťování podezřelých emailů do IMAP složky Spam

Postup pro toto nastavení se značně liší v závislosti na ostatním software a dalším nastavení poštovního serveru. V zásadě lze požadovaného chování dosáhnout úpravou nastavení Dovecot (nebo jiného IMAP serveru) a úpravou nastavení služby spamassassin.

IT-support