Rozšíření služby virtuálních serverů

V uplynulých měsících a týdnech jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po našich službách virtuálních serverů. Abychom dostáli svým závazkům a zaručili i nadále dostatečný výpočetní výkon a co nejlepší odezvu našich virtuálních serverů, rozšířili jsme naši serverovou základnu o další fyzické servery a hardwarové technologie.

4smart.cz

Služba cloud.4smart.cz má k dispozici dostatek výpočetního výkonu pro náročné a rostoucí uživatelské projekty a je připravena uspokojit potřeby náročných uživatelů. Služba cloud používá výhradně serverový hardware a poskytuje prostředí virtuálních serverů, které je postavené na plné virtualizaci KVM. Plná virtualizace totiž dovoluje provozovat téměř libovolný software uvnitř virtuálního serveru, ať už ve smyslu operačního systému, verze jádra operačního systému, souborových systémů, či šifrování svazků. Podpora technologií Docker, přidělování více IP adres jednomu virtuálnímu serveru a vlastní REST API rozhraní jsou samozřejmostí.

Promo stránky služby cloud.4smart.cz: https://4smart.cz/virtualni-servery/

Domovská stránka služby cloud.4smart.cz: https://cloud.4smart.cz/