osvc-sro

Zvažujete zda založit s.r.o. nebo podnikat jako OSVČ? V tomto článku se podíváme co obnáší tyto formy podnikání. Článek čerpá ze zkušeností autora a není přepisem dostupných textů na internetu.

Založení OSVČ

Zahájení podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná je oproti s.r.o. výrazně jednodušší a celé procesí trvá kratší dobu. K založení OSVČ je nutné navštívit živnostenský úřad a finanční úřad. Živnostenský úřad Vám přidělí živnostenské oprávnění a od finančního úřadu dostanete mj. IČ, případně DIČ. Dále můžete navštívit svoji oblíbenou banku a zřídit si v ní bankovní podnikatelský účet. Výhodné a nikoliv povinné pro Vás může být navštívit také českou poštu, kde si lze zřídit datovou schránku a také osobní kvalifikovaný certifikát. Díky datové schránce budete s úřady komunikovat elektronicky a odpadne nutnost osobních návštěv, tedy s výjimkou pozdějších kontrol ze strany těchto úřadů.

VášDoklad.cz

Založení s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným je oproti OSVČ o něco málo složitější. Dokončení veškerého nutného procesí, včetně čekání na úřady, trvá cca 5 – 10 dní. Ze všeho nejdříve je nutné zvolit (vymyslet) název společnosti. Název s.r.o. by neměl být shodný nebo výrazně podobný názvu jiné již existující společnosti. Ověřit tento fakt můžete online s pomocí obchodního rejstříku.

Pokud se Vám podařilo dát dohromady nějaký dobře zapamatovatelný, elegantní a nekolidující název svojí budoucí firmy, můžete si sjednat schůzku s notářem, který s Vámi během dohodnuté schůzky zahájí potřebné úkony ve věci založení společnosti. Od notáře pak zamíříte na finanční úřad a na živnostenský úřad. V rukou budete mít podklady od notáře, které těmto úřadům předáte. Následně Vám bude přiděleno IČ, případně DIČ a živnostenské oprávnění (výpis). Dále budete muset navštívit banku, která pro Vaši společnost založí bankovní účet a na tento účet vložíte základní kapitál své společnosti. Vklad Vám banka potvrdí a s tímto potvrzením se vrátíte k notáři, který jej zaeviduje v zakladatelské listině.

Volba výše základního kapitálu s.r.o.

Společnost s.r.o. patří mezi tzv. kapitálové společnosti, tj. firma (nikoliv vy) disponuje finančními prostředky. Společnost s ručením omezeným se zakládá s nějakým základním kapitálovým vkladem, jehož výši si sami určíte. Minimální vklad je 1 Kč. Protože se založením společnosti jsou spojeny administrativní náklady, které lze účetně vykázat, je lépe volit základní kapitál alespoň 10 000 Kč, lépe více.

Výše základního kapitálu Vaší společnosti je veřejně dostupná informace (obchodní rejstřík) a může být významná pro Vaše některé budoucí obchodní partnery, kteří mohou tímto způsobem posoudit míru zodpovědnosti a spolehlivosti Vaší firmy.

virtualni-asistentka

Pozdější navýšení základního kapitálu s.r.o.

Pokud jste po založení společnosti došli k závěru, že stav aktiv (základní vklad) je nedostatečný pro rozjezd podnikání, máte dvě možnosti jak tento problém vyřešit.

První možností je řádné navýšení základního kapitálu. Tento úkon je spojený s návštěvou notáře, který provede nutné administrativní procesí, vyšle Vás s peněžním vkladem do banky a na základě potvrzení o vkladu zajistí zápis do obchodního rejstříku.

Druhou možností je vklad hotovosti na bankovní účet firmy, který je účetně řešen jako vklad půjčky jednatele firmě. V tomto případě notáře nenavštěvujete, navštívíte pouze nejbližší vkladový bankomat nebo přepážku a pak informujete účetní(ho) a vkladu půjčky. Fakticky nejde o navýšení základního kapitálu, ale o půjčku, kterou by Vám Vaše firma měla později splatit a tyto peníze může nyní Vaše firma použít k podnikatelským účelům.

Každá návštěva notáře něco stojí

Administrativní úkony o které požádáte notáře jsou samozřejmě zpoplatněny a můžete je účetně uplatnit jako náklad Vaší firmy. Pokud jde o založení společnosti, bude Vás administrativní procesí stát nejméně 5 000 Kč. Pozdější změny, jako je případné navýšení základního kapitálu, nebo jiné změny Vás budou stát nejméně 2 000 Kč, vždy podle konkrétních úkonů a ceníku notáře.

Pokud se chystáte podnikat jako OSVČ, návštěva notáře se Vás netýká a na této položce ušetříte.

Společnost s.r.o má datovou schránku automaticky

Založením společnosti s ručením omezením získáte automaticky datovou schránku pro komunikaci s úřady. Její zřízení je iniciováno notářem a o jejím založení jste informováni českou poštou. Návštěva české pošty proto není třeba. Datová schránka pro komunikaci s úřady je automaticky bez poplatků za zřízení i provoz.

Kvalifikovaný certifikát pro s.r.o. není samozřejmostí

Naopak zřízení kvalifikovaného certifikátu není během zakládání s.r.o. samozřejmostí. Kvalifikovaný certifikát budete potřebovat minimálně 1x ročně pro elektronické podepisování dokumentů při zveřejňování svého účetnictví v obchodním rejstříku. Zveřejňování účetnictví s.r.o. je zákonnou povinností. V tomto případě je návštěva české pošty ve věci zřízení kvalifikovaného certifikátu nezbytností. Zřízení kvalifikovaného certifikátu je zdarma a jeho vydaní s platností na 1 rok je zpoplatněno částkou cca 400 Kč.

cloud.4smart.cz

Administrativní náročnost vedení OSVČ vs. s.r.o.

Lze říct, že vedení OSVČ bez zaměstnanců je zvládnutelné i bez pomoci účetní(ho). Avšak případná spolupráce s účetním nebo s daňovým poradcem, alespoň nárazová, je výhodou a jistotou, že se vyhnete zbytečným chybám, za které by Vás mohly úřady později penalizovat.

Vedení s.r.o. bez zaměstnanců i se zaměstnanci je naopak složitější a spolupráci s účetní(m) se bez potřebných znalostí neobejdete.Měsíční spolupráce s účetním Vás bude stát cca od 3000 Kč.

Pokud chcete mít z s.r.o měsíční příjem, je nutné se v něm zaměstnat minimálně formou dohody (o provedení práce / o pracovní činnosti) nebo formou smlouvy na dobu (ne)určitou. Tato skutečnost sama s sebou nese jistou administrativní náročnost na personalistiku a mzdy.

Finanční příjem z OSVČ vs. s.r.o.

Svoje podnikání jistě zahajujete s úmyslem vydělat a získat finanční příjem. I zde jsou rozdíly mezi s.r.o. a OSVČ.

V případě kdy zakládáte OSVČ je situace opět jednodušší. Výši příjmu vykazujete a platíte odvody (zdravotní a sociální pojištění). Minimální výše odvodů je dána zákonem a můžete si ji od této spodní meze vhodně upravit podle Vašich představ. Pokud podnikáte jako OSVČ, platí že se nemusíte zaměstnat. Pokud ale potřebujete další kolegy do týmu, tak ty již nutné zaměstnat je. Modelově může i OSVČ fungovat jako firma o x-lidech.

Zakládáte-li s.r.o., máte právo na roční příjem ze zisku právnických osob. Ano, musíte být v zisku abyste mohli jednou za rok z s.r.o získat nějaké peníze, ale i když jste v zisku, není příjem právnických osob Vaše povinnost. Pokud Vaše podnikání skončilo za uplynulý rok v zisku, je vaše povinnost zdanit zisk 19%. Těchto 19% pak odvádíte finančnímu úřadu. Zbytek můžete použít na svůj volitelný příjem. Výši částky si můžete stanovit sami. Určenou částku musíte znovu zdanit 15%. Daň z příjmu opět odvádíte finančnímu úřadu.Důležité je připomenout, že z tohoto druhu příjmu nejsou odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Chcete-li mít z s.r.o. měsíční příjem, nezbývá Vám nic jiného, než se ve vlastní firmě zaměstnat na dohodu nebo na smlouvu. Pro rozjezd podnikání je pro Vás nejméně riziková dohoda o provedení práce. Pokud se cítíte být v podnikáni jistí a věříte si že dosáhnete na pokrytí minimální měsíční mzdy, zaměstnejte se na smlouvu.

Ručení majetkem OSVČ nebo majetkem s.r.o.

Za rizika spojená s podnikáním ručíte. Právní forma Vašeho podnikání definuje výši této garance. Pokud by lékař podnikající jako OSVČ nešťastnou náhodou způsobil újmu na zdraví nebo na životě svému pacientovi, pak po něm může být vymáhána škoda ve výši celého jeho soukromého majetku. Pokud by lékař podnikal jako s.r.o., (jednatel i zaměstnanec v jedné osobě) ručil by svým podnikáním pouze ve výši svého nezplaceného vkladu. Za takto vzniklé problémy by byla penalizována firma. Podnikání formou s.r.o. poskytuje určité oddělení osobního majetku od majetku firmy a tedy i jakési oddělení rizik. Nutno podotknout, že zaměstnanec nese nanejvýš odpovědnost do výše 4,5 násobku své mzdy. V takových případech se pak přísně posuzují všechny skutečnosti, například zda jednatel zajistil odpovídající školení svým zaměstnancům, poskytl odpovídající pracovní prostředí a splnil všechny náležitosti nutné k poskytování svých služeb / zboží. Finanční sankce mohou být pro firmu zdrcující. Rovněž může být výsledkem podobných situací také rozhodnutí soudu o zákazu činnosti společnosti či zákaz podnikání pro jednatele společnosti. V každém případě jsou rizika týkající se postižitelnosti osobního majetku jednatele s.r.o. principiálně nižší.

Pouštíte-li se do rizikových profesí, je podnikání formou s.r.o výhodnější volbou nežli OSVČ. Vždy je ale třeba dbát na prevenci a eliminovat všechna možná rizika tomu odpovídajícím způsobem.

Váš Doklad

Vlastnické vztahy

Forma podnikání OSVČ nerozlišuje vlastnické vztahy. Naopak s.r.o. zná pojmy jednatel a společník. Jednatel je osoba oprávněná jednat za firmu, mající ve firmě podíl. Společnost s ručením omezeným může mít více než jednoho jednatele a každý může mít jiný vlastnický podíl ve firmě. Pojem společník představuje podílníka. Jde ale o osobu, která nenese odpovědnost za podnikání, která ale má právo, stejně jako jednatel, na roční podíl ze zisku. Společník nemůže ovlivňovat chod firmy, má ale právo na informace týkající se jejího hospodaření. Opět může být ve firmě více společníků. Má-li firma více než jednoho jednatele nebo společníka, je povinna pořádat setkání valné hromady, vytvářet z každého setkání zápis a ten zveřejňovat v obchodním rejstříku.

Společnosti s.r.o. dovolují ještě složitější vlastnické vztahy. Společnost může vlastnit jinou společnost. Přípustné jsou také vazby mezi tuzemskými a zahraničními subjekty.

Přenechání podnikání, děditství firmy, více jednatelů nebo společníků ve firmě

Pakliže jednatel nebo společník firmy zvažuje opuštění firmy s ručením omezeným a má za sebe nástupce, je celá věc řešitelná poměrně jednoduchým způsobem – návštěvou notáře a zápisem do obchodního rejstříku. Totéž platí v případě kdy se má rozrůst s.r.o. o další jednatele nebo společníky. U OSVČ naopak nelze jednoduše převést podnikání na někoho jiného. Ani samozřejmě rozšířit o další jednatele nebo společníky, neboť tyto termíny OSVČ nezná.

Při řešení pozůstalosti se na oba způsoby podnikání pohlíží odlišně. U s.r.o. mají pozůstalí právo vzdát se děděného podílu ve firmě, tedy jak majetku, tak i odpovědnosti za podnikání. U OSVČ nejde o dědění podnikání, ale spíše majetku fyzické osoby.

IT-support