Webináře na 4smart.cz

Pořádejte školení a kurzy online

Hledáte řešení pro pořádání online školení, schůzek a webinářů? V rámci našich IT služeb pro Vás máme hotové řešení v podobě virtuálních konferenčních místností. Nejde pouze o jednu virtuální přednáškovou místnost, ale o flexibilní řešení s vyhrazeným přístupem pouze pro zvané posluchače. Celé řešení si budete spravovat on-line sami a bez naší asistence a dalšího čekání.

V rámci obchodní spolupráce pro Vás zřídíme přístup do našeho systému, který Vám umožní vytvořit si jednu nebo více virtuálních poslucháren ve kterých bude probíhat Vaše video konference. Do takto vytvořené místnosti můžete omezit přístup pouze na uživatele, kteří znají PIN kód a kterým později rozešlete pozvánku například emailem.

Vlastnosti virtuální posluchárny

 • přenos zvuku a videa mezi účastníky, navzájem nebo pouze přednášející -> posluchači
 • možnost pořízení video záznamu z celé přednášky a možné pozdější zveřejnění výhradně dříve pozvaným účastníkům.
 • Vy jste v roli přednášejícího a pozvaní v roli posluchačů
 • virtuální tabule je Vám k dispozici pro psaní a kreslení
 • můžete nahrát prezentaci v PDF a následně do ní kreslit
 • z prezentace můžete pořizovat video záznam a později jej zveřejnit
 • Váš posluchač se může přihlásit a můžete mu dát slovo
 • Vaše posluchače můžete testovat formou odpovědí a/b/c/d/ a hodnotit, kdo a jak odpověděl.
 • Můžete sdílet a prezentovat obsah aplikace nebo celé Vaší pracovní plochy
 • Virtuální posluchárnu můžete dočasně opustit (přestávka), aniž by byla její existence ukončena. Později se do ní můžete vrátit a pokračovat.
 • k dispozici je online chat a to jak privátní mezi dvěma uživateli, tak skupinový
 • správa virtuální posluchárny je přehledná a jednoduchá

Neomezujeme Vás

Počet virtuálních místností neomezujeme, stejně jako počet webinářů za měsíc, které máte v plánu pořádat. 4smart.cz bude toto řešení v blízké budoucnosti používat pro pořádání vlastních webinářů.

Máte zájem o pořádání vlastních video konferencí?

Kontaktujte nás, zřídíme Vám přístup do našeho systému pro pořádání webinářů a necháme Vás otestovat si veškeré funkce. Budete-li mít zájem o tuto naši službu, poskytneme Vám tuto službu za rozumnou cenu podle předpokládaného rozsahu používání včetně technické podpory.